Styrelsen

2017-2018

Ordförande
Martina Stenberg

Ledamöter
Joachim Cederborg Kassör
Erik Westerdahl

Lennart Ullberg, stugfogde
Pelle Larsson
Christan Wernersson

Suppleanter
Jenny Arvidsson
Monica Bergman
Philip Nordlund

 

Vill du kontakta någon av oss så skicka en mail via kontaktsidan så ser vi till att det kommer till rätt person!