Om kärrbo

Det till synes lättbegripliga namnet Kärrbo är inte alls så enkelt att tolka som man kan tro.

Det äldsta kända namnbelägget är från år 1302 då det skrivs parochia Kiefri (lat. parochia = socken). 1357 läser man ij Kæwrbosokn. Det fornsvenska namnet på socknen har alltså varit Kæver, vilket kanske äldst har avsett en ö eller halvö.

Namnet hör troligen ihop med dialektorden kvaver och käva som betyder ungefär "sumpig plats kring källa" resp. "Uttorkad ågren". Av det fornsvenska Kæverboa sokn, alltså "Käverbornas socken" har den nuvarande namnformen Kärrbo socken bildats.

Om Kärrbo bygdegårdsförening

Kärrbo Bygdegårdsförening är till för alla i Kärrbo. Vi skall verka för att bygden bevaras och vidareut-vecklas samt utgöra en naturlig träffpunkt för alla boende i Kärrbo.

Våra mål är att:

- Genomföra aktiviteter där Kärrbobor får möjlighet att umgås.

- Tillhandahålla en samlingslokal för rekreation, studiecirklar, möten, sammankomster och fester.

- Minst 50% av alla boende i Kärrbo skall vara medlemmar i bygdegårdsföreningen.

- Engagera så många som möjligt i våra aktiviteter.

- Fortsätta och fördjupa samverkan med andra organisationer som verkar i bygden.


Om du vill vara med i vårt trevliga gäng så är det bara att dyka på oss i styrelsen, eller om du har några tips och idéer. Vi letar alltid efter folk som har möjlighet att hjälpa till med hantverkssysslor så även om du är intresserad av detta är det bara att höra av dig.

TILLSAMMANS ÄR VI OSLAGBARA!!